ÜRÜN GÖRSELİ

GENEL BİLGİLER

Taşlama

Sert aşındırıcı parçacıkların organik veya inorganik birleştirme elemanlarıyla fırınlanarak birleştirilmesiyle elde edilen kesici taşlar, taşlama tezgahında yüksek devirlerde döndürülürken, yavaşça iş parçası yüzeyine teması sağlandıktan sonra sıfır noktası olarak kabul edilerek kullanılan taşın özellikleri ve iş parçası malzemesinin özellikleri göz önünde bulundurularak düşük derinliklerde (maksimum 0.1mm ideal) talaş verilerek hassas ölçüye göre yüzey iyileştirme yapılır. Tabi bu parantez içinde verdiğim değer düzlem (satıh) taşlama yöntemi için geçerli olmakla birlikte en yaygın kullanılan taşlama çeşididir.

İşleme Özelliklerine Göre Taşlama Çeşitleri

Düzlem (Satıh) Taşlama

Adı üstünde düzlemsel yüzeyleri taşlama amacıyla kullanılan yöntemdir. Bu yöntemde taş dönerken parça manyetik  tabla ya da nadiren de olsa vakumlu tabla yardımıyla sabitlenir. Parça yüzeyinin tablaya göre en yüksek yani taşa en yakın noktasından taş dokundurulduktan sonra tüm yüzey taşlanana kadar taşlama işlemine devam edilir. Daha sonra parça ölçülerek esas ölçü alınır ve bu ölçüye göre talaş verilerek taşlama işlemine istenen ölçüye gelene kadar gerekli paso aralıklarıyla devam edilir. Taşlama sonrasında taşın kalitesi ve malzemenin özelliğine göre cam gibi yüzey elde edilebilir.

Silindirik (Dış) Taşlama

Silindirik geometriye sahip iş parçalarının dış yüzey kalitelerini iyileştirmek amacıyla kullanılır. Düzlem taşlamadan farklı olarak hem taş hem parça dönen, sadece parça dönen ya da puntasız taşlamada olduğu gibi dönen iki taş arasında serbest iş parçası bulundurarak olmak üzere her şekilde silindirik taşlama işlemi yapılabilmektedir. Aynen düzlem taşlamada olduğu gibi esas ölçü alındıktan sonra asıl taşlama işlemine geçilmesi uygundur.

Delik (İç) Taşlama

Silindirik taşlamanın tersi olacak şekilde iç yüzeyler taşlanır. Taş geometrileri silindirik, konik vb. şekillerde taşlanacak delik geometrisine uygun olarak temin edilebilir.  İş parçası sabit kalırken taşlama taşı dönmektedir. Hassas ölçü elde edilmek isteniyorsa yine bu yöntemde de esas ölçüden sonra talaş vermek gerekmektedir.