ÜRÜN GÖRSELİ

GENEL BİLGİLER

Vakum Sertleştirme

Yüksek Teknoloji Vakum Sertleştirme Isıl İşlemi Ne demektir?
Vakum sertleştirme işlemi genel olarak takım, kalıp ve martenzitik paslanmaz çeliklerin sertleştirmesinde kullanılan bir yöntemdir. Yüksek teknoloji Vakum Sertleştirme işlemi, ıslah işlemi ile aynı mantıkta olarak, temel farklıklıkları kullanılan ekipman, atmosferik ortam ve soğutma ortamı oluşturmaktadır. Yüksek teknoloji Vakum sertleştirme işlemi uygulanacak çelik, öncelikle vakum fırınında vakum ortamına alınır. Böylece ısıtma süresince atmosferden malzeme yüzeyine difüze olacak impüritelerin önüne geçilmiş olunur. Vakumlama işlemi ardından fırın proses sıcaklığına çıkarılır (850-1250 derece) ve bu sıcaklıklarda östenitik dönüşüm gerçekleşir. Östenit dönüşümü gerçekleştikten sonra soğutma aşamasına geçilerek çelikte martenzitik dönüşüm (sertleştirme) tamamlanır. Soğutma ortamı olarak yüksek basınç altında azot, hidrojen,argon veya yağ kullanılabilir. Martenzitik dönüşümü tamamlanmış çelik, gerekli ise kalıntı östenitin giderilmesi için derin soğutma işlemine ve ardından meneviş işlemine, gerekli değilse direkt olarak, istenen sertliğin ve gerilimin alınması için menevişleme işlemine gönderilir. 

Menevişleme işlemi ardından malzeme istenen sertliğe ve mikroyapıya ulaşmış bir halde üretimindeki bir sonraki aşamaya hazır hale gelir.