KALİTE POLİTİKAMIZ


Öncelikli hedefimiz ısıl işlem hizmetinde müşterilerimizin ilk tercihi olmaktır.

Stratejimiz, hedefimiz doğrultusunda müşterilerimizin talebine uygun hatta onların beklentilerinin önünde çözümler getiren ve sürekli iyileştirme içeren hizmetler üretmek ve bu üretime uygun alt yapımızı sürekli geliştirmektir.

Gücümüzü, güçlü mühendislik yapımızdan, dünyadaki gelişmeleri takip etmemizden ve INOVASYON odaklı yapımızdan almaktayız.

Değerlerimiz;

Dürüstlük, Müşteri Odaklılık, Kalite Odaklılık, Çalışan Odaklılık, Çevre ve Toplumsal Duyarlılık, INOVASYON Odaklılık ve Çözüm Odaklılıktır. Bu değerleri sağlamak ve koruyabilmek adına Anadolu indüksiyon ısıl işlem san. Ve tic. Şirketi üst yönetimi olarak, ekibimize ve kaliteye LİDERLİK etmekteyiz.

 • Güncel teknolojileri kullanarak, yüksek kaliteli hizmeti en ekonomik şekilde üretme,
 • Zamanı en iyi şekilde değerlendirip daha kısa zamanda kaliteli ve daha fazla iş yapmak,
 • İnsan kaynaklarının geliştirilmesini, istihdamı ve motivasyonu sağlamak,
 • Siparişleri zamanında teslim etmek, üretim kapasitesini ve teknolojilerini artırarak müşteri taleplerine cevap vermek,
 • Ürünlerin teknik düzeylerinin yükseltilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak,
 • Kaliteyi arttıracak ve sürekli iyileştirmek için gerekli işlemleri gerçekleştirmek,
 • Her zaman aranan ve güvenilir bir ısıl işlem firması olmak
 • Her dönemde kurumsallığı, ISO 9001:2015 sürekli iyileştirme de yönetim olarak liderlik ederek kalite yönetim sisteminin gelişiminin ve bu gelişimin korunup sürdürülebilmesinin sağlanmasıdır.

BU HEDEFLERE ULAŞMAK

 • Üst yönetimin sürekli ve kararlı desteği / katılımı, En üst düzeyde müşteri tatmininin sağlanması,
 • Hizmetin kalitesinin sürekli iyileştirilmesi, verimliğin artırılması ve maliyeti azaltma,
 • Çalışanların katılımını ve çalışanların kuruluşun bir parçası olmaktan heyecan ve gurur duymalarını sağlamak,
 • Kalite iyileştirme çalışmalarının, sistematik ve planlı bir şekilde herkesin katılımı ile sürdürülmesi,
 • Tüm çalışanlarımıza sürekli eğitim programlarının düzenlenmesi,
 • Kalite İyileştirme çalışmalarımızda sürekliliğin sağlanması,
 • Müşteri şartnamelerine, kanun, mevzuat, yönetmelikler ve standartlara uygun olarak çalışmak,
 • Hizmetlerimiz de iş sağlığı ve güvenliğini prensip edinerek, kalite yönetim sistemini iyileştiren bir kuruluş olmayı sürdürmek amacımızdır, Havaya, toprağa, suya ve diğer doğal kaynaklara yönelik kirlenmenin önlenmesi ve doğal kaynakların tasarruflu kullanılması,
 • “SÜREKLİ İYİLEŞTİRME” felsefesinin her zaman uygulanabilir olması,
 • Tedarikçilerimizden temin ettiğimiz malzemelerin sürekli olarak açık ve anlaşılır bir şekilde iletilmesinin sağlanması,
 • Kurmuş olduğumuz Kalite, etkinliklerinde tüm personelimize sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hazırlanması,
 • Bu ortamın sağlanması için gerekli kaynakları temin edilmesi,
 • Sürekli gelişen hizmet ve sistem kalitesi ile adı kalite ile birlikte anılan, sektörün lider kuruluşu olmak hedefimizdir.